Beboer·Nyt

»Gode nyheder spredes hurtigt«

Beboer·Nyt header image 3

Visioner med Beboer-Nyt

Formålet med denne online Beboer·Nyt™ er at kommer hurtig ud med informationer til beboerne.

Nogle af artiklerne i Beboer·Nyt™ vil der være mulighed for at lave kommentar til. Det er forfatteren af artiklen som afgør det.

Brugernes benyttelse af vores hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår.

Persondatabeskyttelse:
I det omfang, du afgiver oplysninger om dig selv under brug af denne hjemmeside, vil oplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Hvis du ønsker at få at vide, om vi har registreret oplysninger om dig, og i givet fald hvilke, kan du kontakte os som angivet i menupunktet Kontakt. Det samme gælder, hvis du ønsker at rette oplysninger, som vi har registreret om dig.

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.
Beboer·Nyt™ vil aldrig videregive eventuelle personlige oplysninger du måtte gøre os bekendt med og vi vil aldrig samarbejde med tredjepart der misbruger samme.
Den eneste undtagelse i forhold til ovenstående skal findes ved misbrug eller retslige forhold.
Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du afgiver online, før de pågældende oplysninger er modtaget af os.

Brug af IP-adresser og cookies:
Med henblik på løbende forbedring af vores hjemmeside, følger vi med i, hvilke områder på hjemmesiden, der besøges, og hvor længe brugere opholder sig på de enkelte områder.

Dette gøres ved hjælp af registrering af IP-adresser på brugeres computere, og ved hjælp af cookies.

Registrering af din IP-adresse er et led i vores systemadministration, og IP-adressen giver os ikke mulighed for at identificere dig som person.

En cookie er en lille fil, som serveren afleverer på din computer, hvorefter cookie’en måler computerens trafik på vores hjemmeside. Hver gang, du besøger vores hjemmeside, bliver cookie’en opdateret og returneret til din harddisk. En cookie kan ikke identificere dig som person den genkender udelukkende den cookie, den selv har lagt på din computer. Det er muligt at indstille sin internet browser til at blokere for cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at du accepterer cookies.
Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på hjemmesiden, som ikke kan benyttes, hvis du ikke har aktiveret cookie funktionen.

Links til andre internetsider:
Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internet sider, der linkes til fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre dele af internettet.
Hvis du opdager, at de internet sider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig. Du kan kontakte os som angivet i menupunktet Kontakt.

Rettigheder til materiale på Beboer·Nyt™:
Vi forbeholder os alle rettigheder til ophavsretligt beskyttet materiale og andet rets beskyttet indhold på vores hjemmeside.
Materiale må alene downloades til personlig og ikke erhvervsmæssig brug, og det downloadede materiale må ikke uden vores forudgående samtykke kopieres, bearbejdes eller på anden måde gøres til genstand for handlinger, der er forbeholdt indehaveren af de immaterielle rettigheder.
Vi forbeholder os ret til at indlede retsforfølgning mod brugere, der krænker vores immaterielle rettigheder eller på anden måde misbruger vores hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse:
På vores hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel JavaScript til din rådighed. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på vores hjemmeside.

Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinjer for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinerne vil fremgå af hjemmesiden.